Voor ondersteuning,
waarbij jouw wensen
en kwaliteiten centraal staan.

PGB en langdurige persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Groeivooral werkt met verschillende mensen aan hetzelfde doel: hun leven inrichten op een plezierige manier. Mensen worden op weg geholpen zo veel mogelijk zelf te bepalen.

We werken onder andere met mensen met Autisme, ADHD, Borderline en mensen met een verstandelijke beperking.

Heb je vragen? Neem gerust contact op:

alex@groeivooral.nl
06 26 27 05 95